• De kracht van co-creërend veranderen

  Een inspirerende dag met André Wierdsma

  9 mei 2017, Landgoed ISVW Leusden

De kracht van co-creërend veranderen

Een inspirerende dag met André Wierdsma

9 mei 2017, Landgoed ISVW Leusden

In deze masterclass neemt Em. Prof. Dr. André Wierdsma je een dag mee in de veranderingen in de maatschappij en het denken over organiseren en veranderen. Je krijgt nieuwe inzichten en handvatten om jouw organisatie vitaal te maken; een organisatie waar medewerkers, op basis van  respect en vertrouwen, handelen vanuit vakmanschap en ‘begrensde’ zelfsturing. Krijg onder meer antwoord op de vraag wat hebben mensen en organisaties nodig om veranderingen co-creërend vorm te geven? 
 
09.00   Ontvangst met koffie & thee  
       
09.30   

 Blok 1: Vastzitten in het denken over organiseren

 
   

We leven niet meer in een ‘tijdperk van veranderingen’ maar in een ‘veranderend tijdperk’; we willen minder bureaucratie en meer terug naar de bedoeling.

 • Wat lijken de spelregels van deze nieuwe tijd te zijn?
 • Welke tegenstrijdigheden en spanningsbogen levert dit op?
 • Wat vraagt het van mensen en organisaties?
 • Zitten er grenzen aan het idee van maakbaarheid? 
 
11.00     Pauze  
       
11.30  

Blok 2: Vitaal organiseren: respect voor vakmanschap en 'begrensde' zelfsturing 

 
   
We zien in organisaties vakmanschap verdwijnen door beheersing en controle via ‘spreadsheet-management’. 
 • Hoe zorg je voor balans tussen structuur en vakmanschap?
 • Hoe organiseer je constructieve samenwerking?
 • Wat vraagt dit van leiders en medewerkers?
 • Wat zijn de voorwaarden voor levensvatbaarheid van elke organisatie?

 

 

  

13.00   Lunchpauze  
       
   

 Blok 3: Co-Creërend veranderen

 
   
‘Blauwdruk-veranderingen’ hebben vaak weinig effect. De echte uitdaging is om co-creërend te veranderen, te praten met mensen én tegelijkertijd daadkrachtig en flexibel te zijn. Ga constructief om met verschillen door ‘Tijdelijke Werkbare Overeenstemmingen’.
 • Wat vraagt het doorbreken van patronen van denken en handelen op de ‘Plek der Moeite’?
 • Hoe ga je om met nieuwe betekenissen die via verhalen in netwerken ontstaan?
 • Hoe sluit je aan op wat er écht gebeurt?
 
15.30   Pauze  
       
   

Blok 4: Leiderschap: dienen en deugen

 
   

Een leider kan veel van mensen vragen in de samenwerking als de leider deugt en dienend is. Dit vraag morele moed, emotionele rijpheid en praktische wijsheid.

 • Hoe balanceer je als leider tussen uitdagen en ondersteunen?
 • Hoe stimuleer je mensen zodat ze ‘vrij-moedig’ durven spreken? 
 • Hoe kun je moreel en ethisch handelen in de dagelijkse praktijk?
 • Hoe geef je vorm aan collectief leren op basis van vakmanschap en onderling respect?
 
       
17.30   Borrel en netwerken  

 Het boek 'Lerend organiseren en veranderen'.
( vierde druk): is een ingekorte, aangescherpte versie van de Van de Bergh-prijs bekroonde boek' ‘Op weg naar de lerende organisatie’ dat André samen met Joop Swieringa schreef.  Alle deelnemers van deze masterclass ontvangen het 'nieuwe' boek die in het voorjaar van 2017 verschijnt: 

Inschrijven

Het is niet meer mogelijk in te schrijven voor dit evenement. Klik op de link hieronder voor een overzicht alle komende evenementen.

Evenementen

Organisatie 

  Gratis boek
  Alle deelnemers van deze
  Masterclass ontvangen het
  nieuwste boek van André
  Wiersdma ' Lerend organiseren en veranderen'                 

 

André daagt je uit!

In mijn masterclass nodig ik mensen uit stil te staan bij hun vanzelfsprekendheden. Opvattingen die zo van zelf spreken dat we het er  niet meer over hoeven te hebben. Ik daag ze uit met hun eigen ‘Plek der Moeite’ in contact te komen. Het  is geslaagd als mensen nieuwe mogelijkheden zien én geïnspireerd én verstoord zijn in hun denken.

 

Ook interessant

“Hoe creëer je als leidinggevende nu een context waar mensen leren vruchtbaar samen te werken?” Maar ook: “Hoe geef je, in de rol van leidinggevende, vorm aan je eigen leven?”

Gun jezelf een pas op de plaats om in de krachtenvelden waarin je functioneert je leiderschap beter waar te kunnen maken. Er zijn nog mogelijkheden in juni en september. Zie www.academieopkreta.nl

Contactgegevens

Portfoliomanager Veranderkunde
Mail: Maaike de Kruik
M: +31 (0)6 - 8201 99 39