• De kracht van co-creërend veranderen

    Een inspirerende dag met André Wierdsma

    9 mei 2017, Landgoed ISVW Leusden

De kracht van co-creërend veranderen

Een inspirerende dag met André Wierdsma

9 mei 2017, Landgoed ISVW Leusden


"Ik bied graag een perspectief op hoe het effectiever kan, geef concrete handvatten én een richting voor ontwikkeling.” André Wierdsma


Unieke dag met André Wierdsma

Em. Prof. Dr. André Wierdsma  neemt je tijdens deze inspirerende masterclass mee in een nieuwe denkwijze over organiseren en veranderen. Het veranderen naar een vitale organisatie staat centraal; een organisatie waar medewerkers, op basis van  respect en vertrouwen, handelen vanuit vakmanschap en ‘begrensde’ zelfsturing.  Hij gaat in op de kracht van co-creërend veranderen en hoe je daarbij constructief omgaat met verschillen. 
      
      


In vier blokken nieuwe inzichten en handvatten om veranderingen co-creërend vorm te geven

  • Blok 1: Vastzitten in het denken over organiseren. Minder bureaucratie en meer terug naar de bedoeling.
  • Blok 2: Vitaal organiseren: respect voor vakmanschap en 'begrensde' zelfsturing. Hoe je flexibele en constructieve samenwerking organiseert
  • Blok 3: Co-Creërend veranderen. De uitdaging van praten met mensen en tegelijkertijd daadkrachtig en flexibel zijn
  • Blok 4: Leiderschap: dienen en deugen. Vormgeven aan collectief leren op basis van vakmanschap en onderling respect.

 

Durf jij het aan? Deze masterclass geeft je nog weken stof tot nadenken.  
     


Het boek 'Lerend organiseren en veranderen'.
( vierde druk): is een ingekorte, aangescherpte versie van 
de Van de Bergh-prijs bekroonde boek' ‘Op weg naar de lerende organisatie’ dat André samen met Joop Swieringa schreef.  Alle deelnemers van deze masterclass ontvangen het 'nieuwe' boek die in het voorjaar van 2017 verschijnt: 

Inschrijven

Het is niet meer mogelijk in te schrijven voor dit evenement. Klik op de link hieronder voor een overzicht alle komende evenementen.

Evenementen

Organisatie 

  Gratis boek
  Alle deelnemers van deze
  Masterclass ontvangen het
  nieuwste boek van André
  Wiersdma ' Lerend organiseren en veranderen'                 

 

André daagt je uit!

In mijn masterclass nodig ik mensen uit stil te staan bij hun vanzelfsprekendheden. Opvattingen die zo van zelf spreken dat we het er  niet meer over hoeven te hebben. Ik daag ze uit met hun eigen ‘Plek der Moeite’ in contact te komen. Het  is geslaagd als mensen nieuwe mogelijkheden zien én geïnspireerd én verstoord zijn in hun denken.

 

Ook interessant

“Hoe creëer je als leidinggevende nu een context waar mensen leren vruchtbaar samen te werken?” Maar ook: “Hoe geef je, in de rol van leidinggevende, vorm aan je eigen leven?”

Gun jezelf een pas op de plaats om in de krachtenvelden waarin je functioneert je leiderschap beter waar te kunnen maken. Er zijn nog mogelijkheden in juni en september. Zie www.academieopkreta.nl

Contactgegevens

Portfoliomanager Veranderkunde
Mail: Maaike de Kruik
M: +31 (0)6 - 8201 99 39